els dilluns de  16:00  a  18:00

classes d'iniciació a la informàtica i a internet 

al Casal de Gualba de Dalt

no són necessaris coneixements previs