Els dimarts de 19 : 30 hr  a  20 : 45 hr

   divendres de 10 : 00 hr  a  11  :  15 hr

   divendres de 15 : 00 hr  a  16 :  15 hr

 

monitora    :    Patricia Ramirez Batista   tfn.  646944467