de  16:00 a 19:00

 

de dilluns i dimecres al Casal de Gualba de Dalt

els divendres al Centre Cívic de Gualba de Baix